Veštačka đubriva

VEŠTAČKO ĐUBRIVO 2 U 1

Na našem tržištu novi proizvod, STARTERNO ĐUBRIVO SA DODATKOM ZELENOG (BEZ KARENCE) FUNGICIDA (TRIFENDER).Ovaj veštak sem toga što potpomaže brzo razvijanje korenovog sistema biljke ( a time i brži razvoj biljke),mikrobiološki dodatak sprečava i uništava patogene gljivice u zemljištu (kao što su Pythium (proizvodna rasada), Phytophthora, Rhizoctonia (krompir), Verticilium (paprika), Fusarium (paprika,lubenice,dinje,žitarice) te Sclerotinia (salata,suncokret,uljana repica,soja) i pretvaraju nerastvorni fosfor I rastvorni oblik, prihvatljiv za biljku.

Ova veštačka đubriva su MIKROGRANULISANE (veličina čestica oko 1 mm) fosofor je u 95% vodotopiv koji se kontrolisano  rastvara u toku 20-30 dana, baš u periodu kada je najpotrebnija biljci.

Aplicira se zajedno sa setvom  semena  (NE MOŽE SE PRIMENITI PREKO SISTEMA KAP PO KAP).

 

PANNON STARTER PERFECT

 SASTAV:            N          9%

                             P2O5    40%

                             Zn         1%

 

Trichoderma asperellum gljiivica

FORMULACIJA: mikrogranulat

PAKOVANJE:  20 KG

MINIMALNA DOZA : 20 KG / ha

NAPOMENA: NE SME SE KORISTITI ZAJEDNO SA FUNGICIDIMA I SREDSTVIMA ZA DEZINFEKCIJU ZEMLJIŠTA

Đubrivo se može koristiti za sve biljne vrste, koje se gaje na različitim zemljištima i supstratima u polju ili u zatvorenom prostoru. Koristi se u proizvodnji cveća, povrća, voća (jagoda, malina,)  kao i u svim ratarskim i industrijskim usevima.

 

 

PANNON STARTER DOUBLE

 N          9%

 P2O5    40%

 Zn         1%

Coniothyrium minitans gljivica

FORMULACIJA: mikrogranulat

PAKOVANJE:  20 KG

MINIMALNA DOZA : 20 KG / ha

NAPOMENA: NE SME SE KORISTITI ZAJEDNO SA FUNGICIDIMA I SREDSTVIMA ZA DEZINFEKCIJU ZEMLJIŠTA

PRPORUKA ZA BILJNU VRSTU: ULJANA REPICA, SUNCOKRET, KUKURUZ, SOJA, SALATA

Veštačko đubrivo
Veštačko đubrivo

Svi proizvodi