Protivgradna zaštita sa mrežom

Poslednjih par godina unazad meterološke uslovi su se jako promenili, u vidu velikih promena  temperature u kratkom intervalu,  i to ne samo leti nego već i tokom  proleća.Ovo  prouzrukuju sve česće  padavine sa gradom koje prave  katastrofalne  štete u voćarsatvu. Zaštita protivgradnim mrežama smatra se najefikasnijom zaštitom od grada i preporučuje se u svim regionima u kojima se često javlja grad. Osim što štite zasad od grada uloga im je i da pri visokim temperaturama smanjuju štetu nastalu od ožegotina. Sve kalkulacije pokazuju da se investicija u protivgradne sisteme sa mrežom isplati se već posle prvog ili drugog ozbiljnijeg grada. Idealna varijanta je mrežu postaviti pre sadnje da bi se sprečilo oštećenje mladih biljaka, ali ako investitor to nije u mogućnosti, a planira da u prespektivi postavi mrežu, trebalo bi bar u startu da postavi odgovarajuće stubove koji će da nose špalir a kasnije i mrežu Naša firma materijal za protivgradnu zaštitu sa mrežom, nabavlja prvenstveno iz Austrije, Nemačke i Italije. Instalacija se po pravilu vrši po principu „ključ u ruke” i obuhvata sve etape - od izrade projekta do obuke korisnika. Isto tako moguća je i parcijalna kao i sukcesivna isporuka sistema.  Sistem protivgradnih mreža se sastoji od stubova (drvenih ili betonski), mreža, čiličnih žica, sajli, ankera, plasatičnih kapa i niza različitih zatezača, pričvršćivača .  Sistem je uzdužno i poprečno fiksiran žicama od posebnog čelika koje su prevučene aluminijumom.

Za detaljnije informacije  kontaktirajte nas.