Bakteriološki preparati

PHYLAZONIT BAKTERIOLOŠKI PREPARAT

PHYLAZONIT PHYLAZONIT je bakteriološki preparat koji u sebi sadrži sojeve živih zemljišnih bakterija, koji vrše mineralizaciju biljne mase (list,koren, stabiljka, slama , trava).

Sastav preparata: Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium, Bacillus circulans, Psudomonas putida.

Koristi se za RATARSKE I POVRTARSKE KULTURE U KOLIČINI OD 10 L/ha

Prilikom pred setvene obrade zemljišta u tank prskalice u količinu vode od 150-200 L rastvori se 10 L preparat PHYLAZONIT i direktno se prska na površinu biljne mase, nakon toga vrši se zaoranje na dubinu od 10-25 cm (bakterije su UV osetljive zato posle prskanja biljne mase ŠTO PRE ZAORATI).Razgradnja biljne mase je efektivnija ako je usitnjena,zato preporučuje se pre prskanja tarupiranje date biljne mase.

  Pored oslobađanja HRANJIVIH MATERIJA korišćenjem preprata PHYLAZONIT dobićete i sledeće dobre efekte:
 • Usled razgradnje biljne mase povećava se sadržaj HUMUSA u zemljištu
 • Zemlja POSTAJE RASTRESITA,značajno se poboljšava VODENI-VAZDUŠNI režim zemljišta I LAKŠE SE OBRAĐUJE pa se OSTVARUJU ZNATNE UŠTEDE NA GORIVU I VREMENU

PAKOVANJE: kanistri od 10 i 20 L

  ROK UPOTREBE:
 • Na 5 C maximum 6 meseci
 • Na 10 C maximum 3 meseci
 • Na 20 C maximum 2 meseci
 • Na 30 C maximum 1 mesec

NAČIN ČUVANJA: čuvati od direktnih sunčevih zraka na hladnom mestu

KARENCA: nema karencu

DODATAK: KOLIČINE HRANJIVOG MATERIJALA U BILJNOJ MASI RAZLIČITIH RATARSKI KULTURA NA OSNOVU DATOG PRINOSA

  ŽITO nus proizvodi (slama ,list, koren) na osnovu prinosa od 4 t/ha
 • 7-8 t/ha organska materija
 • 40-46 kg/ha azota (N)
 • 29-31 kg/ha fosfora (P)
 • 61-73 kg/ha kaliuma (K)
  KUKURUZ nus proizvodi (Stabiljka ,list, koren) na osnovu prinosa od 8 t/ha
 • 12-13 t/ha organska materija
 • 78-88 kg/ha azota (N)
 • 40-44 kg/ha fosfora (P)
 • 118-119 kg/ha kaliuma (K)
  SUNCOKRET nus proizvodi (Stabiljka ,list, koren,tanjir) na osnovu prinosa od 3 t/ha
 • 13-14 t/ha organska materija
 • 79-91 kg/ha azota (N)
 • 61-68 kg/ha fosfora (P)
 • 260-340 kg/ha kaliuma (K)

TRIFENDER WP

Osnovni problemi u proizvodnji proizlaze zbog nepoštovanja ili nemogućnosti (plastenici, staklenici) provođenja plodoreda (4-5 godina) iz ekonomskih i drugih razloga a i većina štetnih gljiva parazitira na više domaćina što dodatno otežava proizvodnju. Ta greška u tehnologiji proizvodnje dovodi do razmnožavanje gljivičnih patogena u zemlji od kojih su najčešći iz roda Pythium (proizvodna rasada), Phytophthora, Rhizoctonia (krompir), Verticilium (paprika), Fusarium (paprika,lubenice,dinje,žitarice) te Sclerotinia (salata,suncokret,uljana repica,soja) te do ozbiljnih problema i gubitaka u priozvodnji.

Štete mogu nastati u svim kulturama, povrtarstvo, ratarstvo, voćarstvo, cvećarstvo, rasadničarska proizvodnja.

Aktivna supstanca: spore antagonističke gljive Trichoderma asperellum (sastavni deo je mikroflore u zemlji), min. u koncentraciji 2 x 1 000 000 000 kom/g.

Mehanizam delovanje i svojstva gljivice:

Trichoderma asperellum ima višestruko pozitivno delovanje u zemlji:
U svojim sekretima ima antibiotsko delovanje i deluje nepovoljno na štetne mikroorganizme. Parazitira i uništava druge štetne gljivice u zemlji poput Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Verticilium, Fusarium te Sclerotinia. Prodire u hife drugih gljiva i apsorbira njihov sadržaj. Kolonizira i zauzima životni prostor od drugih štetnih gljivica.
Stvaranje bioloških stimulansa i hormona (auxin, citokinin, giberellin) koji potiču bolji rast biljke i veći prinos.
Pospešuje razgradnju celuloze u upola kraćem vremenskom periodu, i omogućava uzimanje nekih elemenata (hranjiva) koji su inače nedostupni u izvornom obliku za biljku (Mn4+® Mn2+, Cu2+® Cu1+, Fe3+® Fe2+).
U svojim produktima sadržava korisne supstance koje poboljšavaju rast biljaka, te razgrađuje nepovoljne oksidativne (enzime, toksine) materije koje su nastale izlučivanjem mikroba i drugih štetnih organizama.
U proseku povećava prinos od 10-30% i preporučava se primeniti i na površinama gde nema napada od gore spomenutih štetnih gljivica.

PREDNOSTI UPOTREBE TRIFENDER WP:

Niži troškovi po jedinici površine u odnosu na hemijska sredstva koja samo delomično rešavaju problem.
U velikoj meri eliminira štete uzrokovane uticajem štetnih gljiva.
Delovanje traje 3 meseca (za razliku od hemijskih koji deluju 10-15 dana).
Veća sigurnost proizvodnje.
Nakon primene iziskuje smanjeni broj tretiranja hemijskim preparatima.
Veći prinosi.
Kvalitetniji plodovi.
Zdravi plodovi omogućuju bolje i dugotrajnije skladištenje.
Nema karence i nema štetnih ostataka.
Biološki preparat, može se upotrebiti u EKO proizvodnji – prijatelj prirode.

Način upotrebe:

Preparat treba uneti 2-3 nedelje prije sadnje ili setve na sledeći način.
Na površinu orane zemlje prskalicom naneti na površinu.
Preporučuje se 1% suspenzija (1 kg sredstva na 100 litara vode).
Kad je sredstvo nanesemo na površinu tada odmah moramo ponovno zafrezati kako bi sredstvo dospelo u dublje slojeve zemlje, 10-20 cm. Kod ratarskih kultura može se inkorporirati po oranju prije fine obrade zemljišta. Vlažnost zemlje treba biti srednja.
Sredstvo se može naneti i navodnjavanjem tako da se inkorporira po kulturi i nakon toga izvrši navodnjavanje sa 15 litara vode po m, I ovo treba ponoviti nakon 3 meseca ako se radi o kulturama dužeg uzgoja (paprika,paradajz,celer itd) i ako je zemlja izrazito zaraženo spomenutim gljivicama jer one dolaze iz dubljih slojeva zemlje i nakon 2 meseca postoji mogućnost zaraze.

Doziranje u ratarskim kulturama:

Za ratarske kulture preporučuje se u količinama 0,5-1,0 kg/ha. Prskanjem naneti na površinu prije setve i neposredno iza toga inkorporirati u površinski deo zemlje ili pola doze inkorporirati prije setve a drugu polovinu nakon nicanja sa tim da preparat apliciramo neposredno prije padavina kako bi ga upralo u dublje slojeve zemlje.

Doziranje u povrtarskim kulturama:

Za povrtarske kulture na otvorenom preporučuje se u količinama 1,0-1,5 kg/ha. Prskanjem naneti na površinu prije setve ili sadnje i neposredno iza toga inkorporirati u površinski deo zemlje.

U plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji preporučuje se 400-500 g/1000 m Treba voditi računa da tank prskalice bude čista da ne bi bilo ostataka fungicida jer će tada ubiti gljivicu.

Kada je sredstvo inkorporirano sadnju možemo početi za 2-3 nedelje kada će gljivica početi delovati i kolonizirati. Ona živi i deluje 2-3 meseca u zemlji i za to vreme nesmemo ići sa drugim fungicidima (sredstva koja ubijaju gljivice) u zemlji.Da bi redovno “radio” gljivica temperature zemljišta treba da se kreće u interval + 5 do 30 stepeni Ako se vršila dezinfekcija zemlje (npr. Basamid) treba pričekati bar 15 dana nakon njegove primene i tek nakon toga ići sa Trifender-om.

Proizvodnja rasada:

Preporučuje se koristiti i u supstratu u samom početku kod uzgoja presade u količinama 1 kg na 500 m supstrat ili zalivanjem u koncentraciji 2-3 grama na 10 litara vode kako bi pospešilo zdrav razvoj korenovog sistema ili 15-20 grama na 100 m2 rasade.

POSEBNA NAPOMENA:

Čuvati u orginalnom pakovnju na suvom i hladnom mestu, na temperaturi ne većoj od 15 °C (najbolje u frižideru ili podrumu). Ako se otvori pakovanje treba upotrebiti celu količinu jer ako ostavimo otvoreno I primi vlagu iz vazduh izgubiti će klijavost za 10 dana. Nakon upotrebe (misli se na vanjsku proizvodnju) ako padne nadprosječna veća količina padavina ili veći pljusak (80 mm-->) postoji mogućnost ispiranja pa tada treba ponoviti tretiranje.

trifender

ARTIS WP

Osnovni problemi u proizvodnji proizlaze zbog nepoštovanja ili nemogućnosti (plastenici, staklenici) provođenja plodoreda (4-5 godina) iz ekonomskih i drugih razloga I zbog toga poljavljulju se štetočine kao što su NEMATODE I dolazi do jako ozbiljnih problema i gubitaka u priozvodnji.
Štete mogu nastati u , povrtarstvu, cvećarstvu.

Aktivna supstanca: spore gljive Arthrobotrys oligospora (sastavni deo je mikroflore u zemlji), 1.5 x 105 CFUg.

Mehanizam delovanje i svojstva gljivice:

Spore gljive Arthrobotrys oligospora pušta oko sebe tkz.omče I njima hvata nematode.Prilepi se za nematode I nepušta ga dok god u njemu ima hranjivih materija

PREDNOSTI UPOTREBE ARTIS WP:

Niži troškovi po jedinici površine u odnosu na hemijska sredstva koja samo delomično rešavaju problem.
Delovanje traje 2-3 meseca (za razliku od hemijskih koji deluju 10-15 dana).
Veća sigurnost proizvodnje.
Nakon primene iziskuje smanjeni broj tretiranja hemijskim preparatima.
Veći prinosi.
Kvalitetniji plodovi.
Zdravi plodovi omogućuju bolje i dugotrajnije skladištenje.
Nema karence i nema štetnih ostataka.
Biološki preparat, može se upotrebiti u EKO proizvodnji – prijatelj prirode.

Način upotrebe:

Preparat treba uneti 2-3 nedelje prije sadnje ili setve na sledeći način.
Na oranu zemlje prskalicom naneti na površinu.
Preporučuje se 1% suspenzija (1 kg sredstva na 100 litara vode).
Kad je sredstvo nanesemo na površinu tada odmah moramo ponovno zafrezati kako bi sredstvo dospelo u dublje slojeve zemlje, 10-20 cm. Kod ratarskih kultura može se inkorporirati po oranju prije fine obrade zemljišta. Vlažnost zemlje treba biti srednja.
Sredstvo se može naneti i navodnjavanjem tako da se inkorporira po kulturi i nakon toga izvrši navodnjavanje sa 10-15 litara vode po m, I ovo treba ponoviti nakon 3 meseca ako se radi o kulturama dužeg uzgoja (paprika,paradajz,celer itd) .

Doziranje u povrtarskim kulturama:

Za povrtarske kulture na otvorenom preporučuje se u količinama 1,0-1,5 kg/ha. Prskanjem naneti na površinu prije setve ili sadnje i neposredno iza toga inkorporirati u površinski deo zemlje.

U plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji preporučuje se 400-500 g/1000 m Treba voditi računa da tank prskalice bude čista da ne bi bilo ostataka fungicida jer će tada ubiti gljivicu!!!

Kada je sredstvo inkorporirano sadnju možemo početi za 2-3 nedelje kada će gljivica početi delovati i kolonizirati. Ona živi i deluje 2-3 mjeseca u zemlji i za to vreme nesmemo ići sa drugim fungicidima (sredstva koja ubijaju gljivice) u zemlji.Osetljiv je I na neke herbicide (usporeno se razmnožava,pada opšti učinak),da bise izbegli ovi neželjni efekti potrebno je dobro isprati prskalice I rezervoar.Preparat unosimo samostalno bez mešanj sa herbicidima .Naljbolje ćemo postupiti ako herbicide unusimo nakon ovih radova.Da bi redovno “radio” gljivica temperature zemljišta treba da bude između +5 do 30 stepeni.

POSEBNA NAPOMENA:

Čuvati u orginalnom pakovnju na suvom i hladnom mestu, na temperaturi ne većoj od 15 °C (najbolje u frižideru ili podrumu). Ako se otvori pakovanje treba upotrebiti celu količinu jer ako ostavimo otvoreno I primi vlagu iz vazduh izgubiti će klijavost za 10 dana. Nakon upotrebe (misli se na vanjsku proizvodnju) ako padne nadprosječna veća količina padavina ili veći pljusak (80 mm-->) postoji mogućnost ispiranja pa tada treba ponoviti tretiranje.

ARTIS

BORA WP

Mikrobiološki preperat protiv raznih štetočina insekata u zemljištu (žićar.grčica,podgrizajuće sovice,rovac I slične) Štete mogu nastati u svim kulturama, povrtarstvo, ratarstvo, voćarstvo, cvećarstvo, rasadničarska proizvodnja.

Aktivna supstanca: spore gljive Beauveria bussiana (sastavni deo je mikroflore u zemlji), min. u koncentraciji 1.5x107 CFUg.

Mehanizam delovanje i svojstva gljivice:

Svojim sekretima stvara nepovoljno uslove za insekte u zemljištu I štetočine izumiru. PREDNOSTI UPOTREBE BORA WP:

Niži troškovi po jedinici površine u odnosu na hemijska sredstva koja samo delomično rešavaju problem.
Deluje na sve vrste štetnih insekata u zemljištu
Delovanje traje 3 , 6 meseca (za razliku od hemijskih koji deluju 15-30 dana).
Veća sigurnost proizvodnje.
Nakon primene iziskuje smanjeni broj tretiranja hemijskim preparatima.
Nema karence i nema štetnih ostataka.
Biološki preparat, može se upotrebiti u EKO proizvodnji – prijatelj prirode.

Način upotrebe:
Preparat treba uneti 2-3 nedelje prije sadnje ili setve na sledeći način.
Na površinu orane zemlje prskalicom naneti na površinu.
Preporučuje se 1% suspenzija (1 kg sredstva na 100 litara vode).
Kad je sredstvo nanesemo na površinu tada odmah moramo ponovno zafrezati kako bi sredstvo dospelo u dublje slojeve zemlje, 10-20 cm. Kod ratarskih kultura može se inkorporirati po oranju prije fine obrade zemljišta. Vlažnost zemlje treba biti srednja.
Sredstvo se može naneti i navodnjavanjem tako da se inkorporira po kulturi i nakon toga izvrši navodnjavanje sa 15 litara vode po m2, I ovo treba ponoviti nakon 3 meseca ako se radi o kulturama dužeg uzgoja (paprika,paradajz,celer itd) i ako je zemlja izrazito zaraženo spomenutim gljivicama jer one dolaze iz dubljih slojeva zemlje i nakon 2 meseca postoji mogućnost zaraze. Doziranje u ratarskim kulturama:
Za ratarske kulture preporučuje se u količinama 1,0-2,0 kg/ha. Prskanjem naneti na površinu prije setve i neposredno iza toga inkorporirati u površinski deo zemlje ili pola doze inkorporirati prije setve a drugu polovinu nakon nicanja sa tim da preparat apliciramo neposredno prije padavina kako bi ga upralo u dublje slojeve zemlje.

Doziranje u povrtarskim kulturama:
Za povrtarske kulture na otvorenom preporučuje se u količinama 2,0-3,0 kg/ha. Prskanjem naneti na površinu prije setve ili sadnje i neposredno iza toga inkorporirati u površinski deo zemlje.
U plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji preporučuje se 400-500 g/1000 m2.
Treba voditi računa da tank prskalice bude čista da ne bi bilo ostataka fungicida jer će tada ubiti gljivicu.
Kada je sredstvo inkorporirano sadnju možemo početi za 2-3 nedelje kada će gljivica početi delovati i kolonizirati. Ona živi i deluje 3-6 meseci u zemlji i za to vreme nesmemo ići sa drugim fungicidima (sredstva koja ubijaju gljivice) u zemlji.Da bi redovno “radio” gljivica temperature zemljišta treba da se kreće u interval + 5 do 30 stepeni

Proizvodnja rasada:
Preporučuje se koristiti i u supstratu u samom početku kod uzgoja presade u količinama 1 kg na 500 m supstrat ili zalivanjem u koncentraciji 2-3 grama na 10 litara vode kako bi pospešilo zdrav razvoj korenovog sistema ili 15-20 grama na 100 m2 rasade.

POSEBNA NAPOMENA:
NE SME DA SE MEŠA sa preparatom TRIFENDER wp!!!
Čuvati u orginalnom pakovnju na suvom i hladnom mestu, na temperaturi ne većoj od 15 °C (najbolje u frižideru ili podrumu). Ako se otvori pakovanje treba upotrebiti celu količinu jer ako ostavimo otvoreno I primi vlagu iz vazduh izgubiti će klijavost za 10 dana. Nakon upotrebe (misli se na vanjsku proizvodnju) ako padne nadprosječna veća količina padavina ili veći pljusak (80 mm-->) postoji mogućnost ispiranja pa tada treba ponoviti tretiranje.

Svi proizvodi