OSMOCOTE EXACT VEŠTAČKA ĐUBRIVA

OSMOCOTE EXACT  je specijalna veštačka đubriva prvenstveno namenjeno za rasadničku proizvodnju i za rasađivanje. Svaka granula ima isti hemijski sastav (azot, fosfor, kalijum i mikroelementi). Obložena je omotačem od biljne smole koji biljkama obezbedjuje konstantnu i uravnoteženu prihranu tokom dužeg vremenskog perioda. Veoma je važno da hranljive materije budu zaštićene od nekontrolisanog otpuštanja."

OSMOCOTE EXACT  se sastoji od  granula NPK, plus  sadrži magnezijum i mikroelemente. Svaka granula je 100% obložena organskim polupropustljivim omotačem napravljenim od biljne smole.

Zbog visoke bezbednosti, Osmocote Exact se može primeniti i na osetljive biljke u različitim uslovima rasta.
Obložena Osmocote Exact djubriva imaju veoma precizno otpuštanje hranljivih materija.Zavisnosti od vrste veštaka (Osmocote start, Osmocote standard)  dužina razlaganja se kreće od par nedelja pa do 5-6 meseci.Podaci razlaganja se odnose  pri temperature zemljišta od 21˚. Otpuštanje hranljivih materija brže je na višim temperaturama što je u skladu sa potrebama biljaka.
Nivo soli, pH vrednost, aktivnosti mikroorganizama i kvalitet vode ili kišnice ne utiču na ispuštanje hranljivih materija. Važna je samo temperatura zemljišta, što djubriva Osmocote Exact čini veoma pouzdanim.
Preporučena količina primene je 3-4kg/m³ supstrata.
Može se umešati u supstrat (ta smeša se mora iskoristiti u roku od 1-2 nedelje)

Osmocote Start 11+11+17+2MgO+ME 25/1

Đubrivo sa kontrolisanim razlaganjem sa dužinom delovanja od 6-8 nedelja. Specijalizovano đubrivo za proizvodnju rasada, odnosno za kulture kratke vegetacije. Svaka granula je obavijena smolastom opnom koja osetljivom, mladom korenu osigurava optimalnu i kontinuiranu prihranu.

Tehnički podaci:

 • sastav: azot, fosfor, kalijum, magnezijum, mikroelementi
 • dužina razlaganja: 6 – 8 nedelja
 • preporučena količina primene: 3 kg /1m³ supstrata
 • način primene: mešanje sa supstratom
 • veličina granule: 0.85 – 2.0 mm
 • pakovanje : 25 kg

Osmocote Exact. Standard 15+9+12+2MgO+ME  

Osmocote Exact je 100% obloženo đubrivo. Svaka granula ima isti hemijski sastav. Granule su obložene omotačem od biljne smole koja biljkama obezbeđuje konstantnu i uravnoteženu prihranu tokom 5-6 meseci. Na brzinu oslobađanja hranljivih materija, isključivo deluje temperatura zemljište (21°C). Sa višom temperaturom oslobađa se više hranljivih materija.

Tehnički podaci:

 • sastav: azot, fosfor, kalijum, magnezijum, mikroelementi
 • dužina razlaganja: 5 – 6 meseci
 • količina primene: 4 kg/1 m³ supstrata ili direktno u sadnu jamu u zavisnosti od kulture
 • veličina granule: 2.0 – 4.5 mm
 • pakovanje : 25 kg

 

Osmocote Exact. Povišeni K 12+07+19+ME

 

Đubrivo sa kontrolisanim otpuštanjem makro i mikroelemenata Značajan je za kaliofilne biljke (biljke sa visokim potrebama za kalijumom). Pogodan je za upotrebu ukoliko voda za navodnjavanje sadrži visok nivo azota kao i visoke koncentracije bikarbonata.

 Tehnički podaci:

 • sastav: azot, fosfor, kalijum, magnezijum, mikroelementi
 • dužina razlaganja: 5 – 6 meseci
 • preporučena količina i način primene: 4 kg /1m³ supstrata ili direktno u sadnu jamu u zavisnosti od kulture
 • veličina granule: 2.0 – 4.0 mm
 • pakovanje : 25 kg

 

Osmocote Bloom 12+07+18+ME  

Đubrivo sa kontrolisanim otpuštanjem dizajnirano za biljke u saksijama. Viši nivo kalijuma daje biljke izuzetnog kvaliteta. Mini granule sa svojom veličinom i oblikom lako se mogu primeniti u malim saksijama.

Tehnički podaci:

 • sastav: azot, fosfor, kalijum, mikroelementi
 • dužina razlaganja: 2 – 3 meseca
 • količina primene: 3 kg/1 m³ supstrata
 • način primene: mešanje sa supstratom
 • veličina granule: 1.4 – 2.0 mm
 • pakovanje  25 kg