Prateći program

Pomoćni materijal

RAZNE SPOJNICE, FILTERI, SLAVINE

Preporuka korišćenja: za instalaciju sistema za navodnjavanje.

Pomoćni materijal

PE Cevi

Preporuka korišćenja: cevi od originalnog materijala sa UV stabilizacijom, za instalaciju mikrorasprskivača i raznih spojnica.

Pomoćni materijal

Layflat cevi

Layflat cevi 2, 3, 4 i 6 cola

Pomoćni materijal

INJEKTORI

Preporuka korišćenja: c: dozatori razni za distribuciju vodorastvornog veštačkog đubriva - prihranjivanje.

Pomoćni materijal

pH I EC METRI

Preporuka korišćenja: za merenje koncentracije soli, kiselosti, baznosti vode i zemlje.

Pomoćni materijal

TENZIOMETRI - MERAČI VLAŽNOSTI ZEMLJE

Preporuka korišćenja: za tačno merenje količine vode u zemlji.

Pomoćni materijal

AUTOMATIKA

Preporuka korišćenja: podrazumevamo automatsku regulaciju navodnjavanja za proizvodnju voća i povrća pomoću računara.

Pomoćni materijal

MAGNETNI VENTILI

Preporuka korišćenja: za automatsku regulaciju vodenog toka u PE cevima.

Pomoćni materijal

CENTRIFUGALNE (ELEKTRIČNE) PUMPE

Preporuka korišćenja: za visok nivo vode u bunaru sa kapacitetom od 50 do 200 l/min vode

Pomoćni materijal

POTOPNE (ELEKTRIČNE) PUMPE

Preporuka korišćenja: za nizak nivo vode u bunaru sa kapacitetom od 150 do 1000 l/min vode

Ostalo navodnjavanje