Supstrati

SUPSTRATI ZA PROFESIONALNU PROIZVODNJU

 

Nemački supstrati – PLANTOBALT, čist beli i mešavine belog i crnog treseta  za sledeće namene:

  • Za ožiljavanje
  • Za setvu
  • Za rasađivanje

 

Supstrati

 


Pak.
PF Block Comp 1.5 70 L
OPIS: 25% beli + 75% crni treset,đubrivo, mikroelementi,okvašivač,
STUKTURA: superfina 1-4 mm
EC : 270-330 uS/cm
NIVO SOLI: oko 1.5g/l

Pak.
PF Block sa PESKOM I PERLITOM 70 L
OPIS: 25% beli + 75% crni treset,đubrivo, mikroelementi,okvašivač,
STUKTURA: superfina 1-4 mm
EC : 270-330 uS/cm
NIVO SOLI: oko 1.5g/l
NAMENA: za ožiljavanje

Pak.
PLANTOBALT 1           80/20 250 L
OPIS: 80% beli + 20% crni treset,đubrivo, mikroelementi,okvašivač,
STUKTURA: fina 1-7 mm
EC : 270-330 uS/cm
pH: 5.2-6.0
NIVO SOLI: oko 0.8g/l
NAMENA: za sejanje


Pak.
PLANTOBALT 2           80/20 250 L
OPIS: 80% beli + 20% crni treset,đubrivo, mikroelementi,okvašivač,
STUKTURA: srednja gruba 7-20 mm
EC : 340-420 uS/cm
pH: 5.2-6.0
NIVO SOLI: oko 1.2g/l
NAMENA: za rasađivanje

Pak.
PLANTOBALT 3            80/20 250 L
OPIS: 80% beli + 20% crni treset,đubrivo, mikroelementi,okvašivač,
STUKTURA: srednja gruba 7-20 mm
EC : 270-330 uS/cm
pH: 5.2-6.0
NIVO SOLI: oko 1.2g/l
NAMENA: za rasađivanje - sa glinom (7kg)

Pak.
PLANTOBALT EXTRA -čist treset            250 L
OPIS: 100% beli treset
STUKTURA: fina 1-7 mm
EC : manja od 170 uS/cm
pH: 2.5-3.5
NIVO SOLI: manja od 0.2g/l

Svi proizvodi