Veštačka đubriva-ENTEC

VEŠTAČKA MINERALNA ĐUBRIVA - COMPO

 

Predstavljena mineralna veštačka đubriva proizvodi poznata nemačka firma – COMPO . Ova veštačka đubriva se primenjuju za PROIZVODNJU VOĆA I POVRĆA.

Sva njihova veštačka đubriva su poznata i patentirana po tkz. PRODUŽENOM DEJSTVU AZOTA U ZEMLJIŠTU (ENTEC ,GRANULISANI I KRISTALNA VEŠTAČKA ĐUBRIVA)

Deluju na osnovu sledećeg principa - pomoću odgovarajućeg inhibitora „koči se“ prevođenje amonijačnog azota u nitratni , što rezultira da ćemo imati pristupačan azot za koren biljke 8  DO 10 NEDELJA.

Naravno tu su i ostala veštačka mineralna đubriva, za folijarnu i fertiirigacionu uptrebu, i ostala sredstva (BASFOLIAR AKTIV, KELPAK..),za poboljšanje kvaliteta i kvantiteta prinosa u proizvodnji voća i povrća .

 

Nova vrsta veštačkog đubriva
Osnovna klasicna đubriva (primena preko zemljišta)
GRANULISANPak
Patentkali(kalijum sulfat) 0-0-30 + 10 MgO + 42% S   25 kg
Kornkali (kalijum hlorid) 0-0-40 + 6 MgO    600 kg
KoESTA Kieserit (magnezijum sulfat)  25% MgO + 50% SO3   25 kgNova vrsta veštačkog đubriva
Osnovno đubrivo sa kontrolisanim oslobađanjem
 hranljivih materija (granulisan)


Pak
Basacote 6 M, 16-8-12 + 2% MgO + 5% S + ME   25 kg


Nova vrsta veštačkog đubriva
Osnovna đubriva (primena preko zemljišta) 
GRANULISANPAK
ENTEC 26, 26-0-0 + 13% S AZOT SA PRODUŽENOM DEJSTVOM 25 kg
ENTEC 26, 26-0-0 + 13% S AZOT SA PRODUŽENOM DEJSTVOM 600 kg
ENTEC Base 20-20-0 AZOT SA PRODUŽENOM DEJSTVOM 25 kg
ENTEC Perfekt 14-7-17 + 2% MgO + 9% S + ME AZOT SA PRODUŽENOM DEJSTVOM
25 kg
Nova Tec Classic 12-8-16 + 3% MgO +10% S + ME  AZOT SA PRODUŽENOM DEJSTVOM 25 kg


Primena preko sistema mikrorasprskivača, i kap po kap 
KRISTALANPak
Nova Tec (ENTEC) solub 21-0-0 AZOT SA PRODUŽENOM DEJSTVOM 25 kg
Nova Tec (ENTEC) solub 9-0-43 AZOT SA PRODUŽENOM DEJSTVOM 25 kg
Nova vrsta veštačkog đubriva Nova vrsta veštačkog đubriva
Primena preko sistema mikrorasprskivača, 
kap po kap i folijarno


Pak
Hakaphos violeta 13-40-13 + ME   25 kg
Hakaphos naranja 15-5-30 + 1.3% MgO + 3.7% S + ME   25 kg
Hakaphos base 7-12-40 + 2 MgO + 4% S + ME   25 kg
Epso Top (magnezijum sulfat), 16% MgO + 32% S   25 kg
Hakaphos 20-19-19 + 0.5% MgO + 0.8% S + ME   25 kg
Basfoliar SP 20-20-20 + ME   25 kg


Primena preko sistema mikrorasprskivača, 
kap po kap i folijarno NAGLAŠEN SADRŽAJ KALCIJUMA (Ca)Hakaphos Calcidic Complete 16-16-16 + 5% Ca+1% MgO+ME   25 kg
Hakaphos Calcidic K-Max 10-15-28 + 6 %Ca+1% MgO+ME   25 kg

Nova vrsta veštačkog đubriva
Kompleks mikroelemenata

Pak
Fetrilon Combi 2 gvožđe+(mix mikroelemenata, voće ,povrće)   1 kg
Fetrilon 13 (13% gvožđe, folijarno)   1 kg
Basafer Plus (6% gvožđe, preko zemljista)   1 kg
Zitrilon 15 SM (cink)   1 kg


Nova vrsta veštačkog đubriva
Tečni kalcijum


Pak
Basfoliar Combi Stipp 9% N+15%Ca+0.2%B+0.4%Mn+0.01%Zn   1 lit
Basfoliar Combi Stipp 9% N+15%Ca+0.2%B+0.4%Mn+0.01%Zn   10 litNova vrsta veštačkog đubriva
Tečna urea


Pak
Basfoliar 36 Extra 36.5% N+3% MgO + ME   20 lit
Basfoliar 36 Extra 36.5% N+3% MgO + ME   200 lit
Basfoliar 36 Extra 36.5% N+3% MgO + ME   1000 lit


Nova vrsta veštačkog đubriva Nova vrsta veštačkog đubriva Nova vrsta veštačkog đubriva Nova vrsta veštačkog đubriva
Tečno organo-mineralno đubrivo

Pak
Avant Natur(aminokiseline)   2,5 lit
Avant Natur(aminokiseline)   1 lit
Basfoliar Active (sa kalijum fosfitom)   2.5 lit
Basfoliar Active (sa kalijum fosfitom)   1 litNova vrsta veštačkog đubrivaKelpak je prirodni preparat koji ne bi trebalo posmatrati kao đubrivo već kao dodatak postojećim programima ishrane useva. Preparat predstavlja prirodnu mešavinu auksina i citokinina u kojoj dominiraju auksini, i čija primena će kod svih biljaka dovesti do boljeg razvoja korenovog sistema a samim tim i do boljeg usvajanja hranljivih materija i vode iz zemljišta, jačeg i zdravijeg rasta i povećanja u prinosima. Ukoliko se primenjuje preko lista, zbog svojih helatnih sposobnosti, povećaće usvajanje hranljivih makro i mikroelemenata. U ovom preparatu auksini nisu samo prisutni u značajnim količinama već je njihovo prisustvo stabilizovano na 11 mg/l. To nam daje sigurnost da će primena ovog preparata dosledno stimulisati rastenje biljaka.

 

 

Sastav:
   10.70 mg / l auksina
     0.03 mg / l citokinina
     0.41 % azota
     1.89 % fosfora
     0.61 % kalijuma

PRAVILA KOJIH SE MORATE PRIDRŽAVATI PRILIKOM PRIMENE KELPAK-a

1. KELPAK nije đubrivo već regulator rasta, i da bi se postigao željeni efekat mora se primeniti u odgovarajućoj fazi razvoja biljke. Ne treba ga često primenjivati i u količnama većim od preporučenih.

2. KELPAK se može primeniti zalivanjem zemljišta, zalivanjem rasada, folijarno preko lista i kroz sistem za navodnjavanje kap po kap.

3. Ne primenjivati manje od 2 lit / ha KELPAK-a.

4. Minimalna koncentracija primene KELPAK-a je 0.2%.

5. Razmak izmedju dva tretmana sa KELPAK-om ne sme biti manji od 12-14 dana.

6. KELPAK se može mešati sa većinom đubriva i pesticida, osim sa onima alkalne reakcije, pH vrednost krajnjeg rastvora mora biti ispod 7.

PRE UPOTREBE DOBRO PROMUĆKATI

 

Regulator rastenjaPak
Kelpak (hormoni + aminokiseline + vitamini)   1 lit
Kelpak (hormoni + aminokiseline + vitamini)   5 lit
Kelpak (hormoni + aminokiseline + vitamini)   10 lit

Svi proizvodi