Pumpe za navodnjavanje

PUMPE ZA NAVODNJAVANJE

Pumpe za navodnjavanje dele sa na  dve velike grupe po tipu:

  • CENTRIFUGALNE PUMPE
  • POTOPNE PUMPE

CENTRIFUGALNE PUMPE koristimo ako je nivo vode u bunaru visok  (3-5 m),ili ako je izvor vode reka, jezero ili bazen.

POTOPNE PUMPE koristimo kod bunara gde je nivo vode, prilikom navodnjavanja, na dubini većoj od 6 metara.

Obe vrste pumpe pokreću motori – električni ili na gorivo (benzin, dizel).Najekonomičnije je koristiti pumpe sa električnim motorima.

Uz sistem za navodnjavanje (ili bez) naša firma vam može ponuditi PUMPE koje će u potpunosti zadovoljiti Vaše potrebe. Za pumpe na električni pogon obezbeđujemo UPRAVLJAČKU jedinicu.

U prilogu imate ponude CENTRIFUGALNE (sa električnim i gorivnim motorom) i POTOPNE PUMPE sa karakteristikama.Sem navedenih pumpi, u mogućnosti smo da obezebedimo i pumpe sa drugim karakteristikama koje nisu date ovim prilogom.

ZA DODATNE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE NAS!

 

MOTORNE PUMPE NA BENZIN ILI DIZEL

 

1.  PUMPA HONDA WX-15

           KAPACITET : 240 L/H

           TIP PUMPE: SAMOUSISNA

           USISNI OTVOR : 40 MM (5/4)

           POTISNI OTVOR : 40 MM (5/4)

           PRITISAK : 1 – 4 BAR

           GORIVO: BENZIN

2.  PUMPA HONDA WB-20

           KAPACITET : 600 L/H

           TIP PUMPE: SAMOUSISNA

           USISNI OTVOR : 50 MM (5/4)

           POTISNI OTVOR : 50 MM (5/4)

           PRITISAK : 1 – 3.2 BAR

           GORIVO: BENZIN

3.PUMPA HONDA WB-30

           KAPACITET : 1100 L/H

           TIP PUMPE: SAMOUSISNA

           USISNI OTVOR : 80 MM (5/4)

           POTISNI OTVOR : 80 MM (5/4)

           PRITISAK : 1 – 2.8 BAR

           GORIVO: BENZIN

4.PUMPA HONDA WH-20

           KAPACITET : 500 L/H

           TIP PUMPE: SAMOUSISNA

           USISNI OTVOR : 50 MM (5/4)

           POTISNI OTVOR : 50 MM (5/4)

           PRITISAK : 1 – 5.0 BAR

           GORIVO: BENZIN

Ostalo navodnjavanje